De modelportefeuilles zijn aangepast

Hieronder leest u kort wat er gewijzigd is en waarom. Wilt u meer over de aanpassingen lezen? Ga dan naar www.nn.nl/update

Wijzigingen in obligatiebeleggingen

Bij de obligatiebeleggingen voeren we één wijziging door. De weging van Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund wordt verlaagd. Reden hiervoor is dat ondanks een aantrekkende economie in Europa er geen sprake is van een sterk aantrekkende inflatie. De weging van enkele obligatiefondsen wordt verhoogd zodat een goede spreiding over verschillende obligatiecategorieën behouden blijft.

Geen wijzigingen in aandelenbeleggingen

Binnen de aandelenbeleggingsfondsen zien wij geen redenen om wijzigingen aan te brengen.