Analyse en beleggingsresultaten

Terugblik

De aandelenkoersen in Europa maakten een pas op de plaats. In Italië heeft de regering een overheidsbegroting gepresenteerd die in strijd is met de Europese afspraken. Dit leidde in Italië niet alleen tot koersdalingen van aandelen, maar ook tot een stijging van de kapitaalmarktrente. Daardoor kreeg de financiële sector het zwaar te verduren. Ook was er de angst dat de problemen zouden overslaan naar andere landen. Daardoor daalde de euro ten opzichte van andere valuta’s. De meeste obligatiebeleggingen stonden dit kwartaal onder druk. Alleen de hoogrentende obligaties behaalden een positief rendement.

Lees verder