Begrotings­problematiek in Italië

In Europa was de economische ontwikkeling gematigd positief. De inflatieverwachtingen zijn niet opgelopen en de ECB heeft geen wijzigingen in het beleid aangekondigd. Bedrijven blijven dus voorlopig profiteren van een lage rente.

Italiaanse begrotingsperikelen

De Italiaanse regeringspartijen Lega en de Vijfsterrenbeweging hebben tijdens de verkiezingen beloftes aan de eigen achterban gedaan die ze in de huidige begroting proberen na te komen.


Tot die beloften behoren het invoeren van een basisinkomen voor elke Italiaan en het verlagen van de pensioenleeftijd. Maar deze plannen leggen een enorm beslag op de overheidsfinanciën. Hierdoor komt het begrotingstekort uit op 2,4% van het bruto binnenlands product. Daarmee breekt Italië met de afspraken die hierover met Europa gemaakt zijn.


Onder beleggers groeide de angst voor een te hoog begrotingstekort en een verder oplopende staatschuld (momenteel circa € 2.400 miljard). Hierdoor is de kapitaalmarktrente fors gestegen.

Brexit: hard of zacht?

Een ander heet hangijzer is de Brexit. Tot op heden zijn het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie het niet eens geworden over de voorwaarden. Veel tijd is er niet meer: de uittreding staat gepland op 29 maart 2019.


Een uittreding zonder goede afspraken over financiën, landsgrenzen en handel (een harde Brexit) kan grote economische gevolgen hebben. Vooral voor het Verenigd Koninkrijk maar ook voor de Europese landen die veel handel drijven met dit land.


Goede afspraken over de uittreding (een zachte Brexit) heeft ieders voorkeur, maar lijkt een utopie. Daarbij groeit de vrees voor nieuwe verkiezingen, die het proces verder kunnen vertragen.

Door alle politieke onrust zijn de aandelenkoersen in Europa dit kwartaal met slechts 1% gestegen.

Regionale aandelenrendementen

1 juli 2018 t/m 30 september 2018